กระบวนการ CCL

img:linefigure

entry side
ฝั่งเข้า Line

colorcoater
เครื่องเคลือบสี

deliveryside
ฝั่งออกจาก Line

ศูนย์บริการตัดและแปรรูปเหล็ก(Coil center)

img:factory

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่อง Leveler

  No.1 Slit Leveler No.2 Slit leveler Sheet Slitter
วิธีตัด Rotary shear Drum shear Arbor
ความกว้างของเหล็ก 610~1,370㎜ 675~1,600㎜ 500~1,210㎜
ความกว้างสำหรับ Center cut min.700mm min.800mm -
ความหนา 0.3~1.0㎜ 0.25~1.0㎜ 0.3~1.0㎜
ความยาวที่ตัดได้ 260~4,500㎜ 200~4,500㎜ 260~2,500㎜
ความกว้างสำหรับ Slit - - 90~1,200㎜
แกนสำหรับกัดลายนูน - -
กำลังการผลิต 3,000MT/เดือน 100MT/เดือน

leveler
เครื่อง Leveler

embosssheet
เหล็กแผ่นกัดลายนูน
เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2555